10 2 Thessalonians 3:1-18. Siya, na ang kaniyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga kahangahangang kasinungalingan, 13 And although their work of tentmaking was humble and fatiguing, they were happy to do it, working even “night and day” in order to promote God’s interests—just as many modern-day Christians maintain themselves with part-time or seasonal work in order to dedicate most of the remaining time to helping people to hear the good news.—1 Thessalonians 2:9; Matthew 24:14; 1 Timothy 6:6. 2 Thessalonians. Upang mangahatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod sa kalikuan. Get an Answer. 2 Thessalonians 2:13. 2 Now concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our being gathered together to him, we ask you, brothers, [] 2 not to be quickly shaken in mind or alarmed, either by a spirit or a spoken word, or a letter seeming to be from us, to the effect that the … 2 Thessalonians 1:4 “so that we ourselves glory in you in the churches of God for your patience and faith in all your persecutions and in the afflictions which ye endure” “So that”: “Therefore” (NASV). 14Sa kalagayang ito'y tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming evangelio, upang magkamit ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. At dahil dito'y ipinadadala sa kanila ng Dios ang paggawa ng kamalian, upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan: Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now. (translation: Tagalog… The Man of Lawlessness. Na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Dios o sinasamba; ano pa't siya'y nauupo sa templo ng Dios, na siya'y nagtatanyag sa kaniyang sarili na tulad sa Dios. Tagalog Sermons at Bible Study Materials Mga Christian Education Resources at Sermons sa Tagalog. The Great Apostasy. 4 Tagalog Bible: 2 Thessalonians. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Select a Bible Translation × 2 Tesalonica . Kaya nga, mga kapatid, kayo'y mangagpakatibay, at inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo'y itinuro, maging sa pamamagitan ng salita, o ng aming sulat. 3 Nguni't tapat ang Panginoon na magpapatibay sa inyo, at sa inyo'y magiingat sa … 1 Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together unto him, 1 Ngayon aming ipinamamanhik sa inyo, mga kapatid, tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, at sa ating pagkakatipon sa kaniya: 9 English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. The majority of New Testament scholars hold 1 Thessalonians to be authentic, although a number of scholars in the mid-19th century contested its authenticity, most notably Clement Schrader and F.C. 2 After Jesus was born in Bethlehem 1 in Judea, in the time 2 of King Herod, 3 wise men 4 from the East came to Jerusalem 5 2 saying, “Where is the one who is born king of the Jews? Joshua 1:8 New International Version (NIV) Keep this Book of the Law always on your lips; meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Download all audio. The Christians in Thessalonica were still baby Christians when Paul wrote 2 Thessalonians. 2 Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together unto him, 2 That ye be not soon shaken in mind, or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter as from us, as that the day of Christ is at hand. Last Week's Top Questions . Thessalonians translation in English-Tagalog dictionary. 14 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) This multi-part expository study of the second epistle to the Thessalonians was preached at Flagstaff Christian Fellowship beginning in 2017. Upang huwag kayong madaling makilos sa inyong pagiisip, at huwag din naman kayong mabagabag maging sa pamamagitan man ng espiritu, o sa pamamagitan ng salita, o sa pamamagitan ng sulat na waring mula sa amin, na wari bagang nalalapit na ang kaarawan ng Panginoon; 13Nguni't kami ay nararapat magpasalamat sa Dios dahil sa inyo, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, sa pagkakahirang sa inyo ng Dios buhat nang pasimula sa ikaliligtas sa pagpapabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan: Who is the man of lawlessness in 2 Thessalonians 2:1-12? II Thessalonians 2. Chapter 1. 1 Kaya nga nalalaman ninyo rin, mga kapatid, na ang aming pagkapasok sa inyo, ay hindi nawalan ng kabuluhan: 2 Kundi palibhasa'y nagsipagbata kami nang una at inalipusta, gaya ng inyong nalalaman, sa Filipos, ay nangagkaroon kami ng kalakasan ng loob dahil sa ating … Read 2 Thessalonians 2 commentary using Matthew Henry Commentary on the Whole Bible (Complete). At may buong daya ng kalikuan sa nangapapahamak; sapagka't hindi nila tinanggap ang pagibig sa katotohanan, upang sila'y mangaligtas. Ask a Question. Ask Us! 2 Now, brethren, concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our gathering together to Him, we ask you, 2 not to be soon shaken in mind or troubled, either by spirit or by word or by letter, as if from us, as though the day of [] Christ had come. 1 Thessalonians 2 Paul's Ministry to the Thessalonians. 2 Thessalonians 2:9 The Man of Lawlessness 9 The coming of the lawless one is m according to the working of Satan, with all power, n signs, and lying wonders, Ngayon aming ipinamamanhik sa inyo, mga kapatid, tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, at sa ating pagkakatipon sa kaniya: Should a Christian let … At kung magkagayo'y mahahayag ang tampalasan, na papatayin ng Panginoong Jesus ng hininga ng kaniyang bibig, at sa pamamagitan ng pagkahayag ng kaniyang pagparito ay lilipulin; Siya, na ang kaniyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga kahangahangang kasinungalingan. 1 Thessalonians 2:5-8 contain a third apologetic denial, introduced by γάρ, and stated once more in the οὐκ … ἀλλά form of contradiction. Linggo, Nobyembre 13, 2016 . At ngayo'y nalalaman ninyo ang nakapipigil, upang siya'y mahayag sa kaniyang talagang kapanahunan. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 2 . 2 Upang huwag kayong madaling makilos sa inyong pagiisip, at huwag din naman kayong mabagabag maging sa pamamagitan man ng espiritu, o sa pamamagitan ng salita, o sa pamamagitan ng sulat na waring mula sa amin, na wari bagang nalalapit … Ang katamaran ay parang sakit na kapag hindi nasugpo, ay … -- This Bible is now Public Domain. Multilingual Online Bible. Tagalog 1905 2 Thessalonians 2. 1:3 Na aming inaalaalang walang patid sa harapan ng ating Dios at Ama, ang inyong … The great English Baptist pastor Charles Haddon Spurgeon observed this growing disbelief ...read more Scripture: 2 Thessalonians … English-Tagalog Bible now uses the standard King James Cambridge Edition (circa 1900). At kung magkagayo'y mahahayag ang tampalasan, na papatayin ng Panginoong Jesus ng hininga ng kaniyang bibig, at sa pamamagitan ng pagkahayag ng kaniyang pagparito ay lilipulin; There are only 3 chapters per weekday and 5 chapters each Sunday. 2 Thessalonians 3:4 - We have confidence in the Lord concerning you, that you are doing and will continue to do what we command. 24:31 and our gathering together to Him, we ask you, 2 # Matt. 2 Tesalonica × 2 Tesalonica 1 Study the Inner Meaning 1 Si Pablo, at si Silvano, at si Timoteo, sa iglesia ng mga taga Tesalonica na nasa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo; 2 Sumainyo … Modern biblical scholarship is divided on whether the epistle was written … 1 Ngayon aming ipinamamanhik sa inyo, mga kapatid, tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, at sa ating pagkakatipon sa kaniya: 2 Upang huwag kayong madaling makilos sa inyong pagiisip, at huwag din naman kayong mabagabag maging sa pamamagitan man ng espiritu, o sa pamamagitan ng salita, o sa pamamagitan ng sulat na waring mula sa amin, na wari bagang nalalapit … 16Ngayon ang ating Panginoong Jesucristo rin, at ang Dios na ating Ama na sa amin ay umibig at sa amin ay nagbigay ng walang hanggang kaaliwan at mabuting pagasa sa pamamagitan ng biyaya, 2 Thessalonians 3:6-13 "Bawal ang Tamad!" 3 But the Lord is faithful, who shall stablish you, and keep you from evil. Commentary on 2 Thessalonians 2:16,17 (Read 2 Thessalonians 2:16,17) We may and should direct our prayers, not only to God the Father, through our Lord Jesus Christ, but also to our Lord Jesus Christ himself. Audio and manuscripts are available for each lesson. 1 Now we beseech you, brethren, a by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together unto him,. Multilingual Online Bible. This annual plan will allow you to read the entire Bible in one year.Enter your email and choose your start date to begin at any time! 3 Let no one deceive you in … 1 Now concerning # See 1 Thess. Read 1 Thessalonians 2 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. (2 Thessalonians 3:6-13) Bawal ang Tamad na Kristiano! Lisez 2 Thessalonians 2 dans la traduction de "King James Version". Chapter 2. Kaya nga, mga kapatid, kayo'y mangagpakatibay, at inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo'y itinuro, maging sa pamamagitan ng salita, o ng aming sulat. 2 Thessalonians chapter 2 KJV (King James Version) 1 Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together unto him,. Read Psalms 103 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. The parallelism [the clauses and words in 2 Thessalonians 1:3-4, standing parallel to one another] gives force.— καὶ πίστεως, and faith) Faith here denotes faithful constancy in confession of the truth. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← 1 Tesalonica 1 1 Tesalonica 3 → 1 Kaya nga nalalaman ninyo rin, mga kapatid, na ang aming pagkapasok sa inyo, ay hindi nawalan ng kabuluhan: 2 Kundi palibhasa'y nagsipagbata kami nang una at … 12 2:1 - 4 If errors arise among Christians, we should set them right; and good men will be careful to sup... 2:5 - 12 Something hindered or withheld the man of sin. He challenged the believers to become more mature in their faith by … Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now. 3 Kami ay nararapat, mga kapatid, na mangagpasalamat na lagi sa … The Second Epistle to the Thessalonians, commonly referred to as Second Thessalonians or 2 Thessalonians is a book from the New Testament of the Christian Bible.It is traditionally attributed to Paul the Apostle, with Timothy as a co-author. 2 Thessalonians 2 NIV - The Man of Lawlessness - Concerning the - Bible Gateway. 2 Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together unto him, 2 That ye be not soon shaken in mind, or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter as from us, as that the day of Christ is at hand. 1 Si Pablo, at si Silvano, at si Timoteo, sa iglesia ng mga taga Tesalonica na nasa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo; . But we are bound to give thanks alway to God for you Lest the saints should be discouraged by the above account of antichrist, and his followers, and fear they should be left to the same deceptions, and damnation be their portion; the apostle being persuaded better things of them, gives their … What are examples of Oral traditions and Written traditions passed down to us by the apostles? 15; [1 Thess. 4 And we have … Search results for '2 Thessalonians 2:1-12' using the 'New American Standard Version'. 17 1:1 Si Pablo, at si Silvano, at si Timoteo, sa iglesia ng mga taga Tesalonica na nasa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo; . In the book of 2 Thessalonians, Paul greets the church at Thessalonica and encourages and exhorts them. Slow down and don’t go jumping to conclusions regarding the day when our Master, Jesus Christ, will come back and we assemble to welcome him. Just search for Pinoy Bible on Google Play. Sa kalagayang ito'y tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming evangelio, upang magkamit ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. 2 Tesalonica 3:10 - Sapagka't noon pa mang kami ay kasama ninyo, ay aming iniutos ito sa inyo, Kung ang sinoman ay ayaw gumawa, ay huwag din namang kumain. Will there be a great apostasy / falling away during the end times? Hindi baga ninyo naaalaala nang ako'y kasama ninyo pa, ay sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito? Questions. 2 Thessalonians 2:1-17—Read the Bible online or download free. English-Tagalog Bible is now available for Android devices. He had indicated three ways ( 2 Thessalonians 2:2) in which they might be deceived (compare other ways, 2 Thessalonians 2:9, and Matthew 24:5 Matthew 24:24). 16 2 Thessalonians 2:3 A possible rendering of the Greek apostasia is “departure [of the church].” 2 Thessalonians 2:7 Many believe this One Who restrains the antichrist to be the Holy Spirit, Who lives in all believers and will be removed with them at Christ’s coming; yet a majority thinks it refers to the Roman Empire. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Kaya nga nalalaman ninyo rin, mga kapatid, na ang aming pagkapasok sa inyo, ay hindi nawalan ng kabuluhan: 2 Kundi palibhasa'y nagsipagbata kami nang una at inalipusta, gaya ng inyong nalalaman, sa Filipos, ay nangagkaroon kami ng kalakasan ng loob dahil sa ating Dios upang salitain sa inyo … Hindi baga ninyo naaalaala nang ako'y kasama ninyo pa, ay sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito? 1 Now, brethren, # Mark 13:26; (1 Thess. 8 2 At upang kami ay mangaligtas sa mga taong walang katuwiran at masasama; sapagka't hindi lahat ay mayroong pananampalataya. Hence at the end of 2 Thessalonians 1:3 we must put a comma; comp. Baur. Series: Continued Encouragement [#1] SOMETHING TO BRAG ABOUT 2 Thessalonians 1:1-4 Introduction: One thing I talk about often is the success of our children. 1 Ngayon aming ipinamamanhik sa inyo, mga kapatid, tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, at sa ating pagkakatipon sa kaniya: . The Man of Lawlessness. Don’t let anyone shake you up or get you excited over some breathless report … “So much is this the case” (TCNT). 4:15-17] being gathered together to him, we ask you, brothers, # 2:1 Or brothers and sisters; also verses 13, 15 2 not to be quickly shaken in mind or # Matt. 2 Thessalonians 2 English Standard Version (ESV) The Man of Lawlessness. 2 Thessalonians 3:11 - Sapagka't aming nababalitaan ang ilan sa inyo na nagsisilakad ng walang kaayusan, na hindi man lamang nagsisigawa, kundi mga mapakialam sa mga bagay ng iba. Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. Note: The text above is … 2 Thessalonians 2:9 The Man of Lawlessness 9 The coming of the lawless one is m according to the working of Satan, with all power, n signs, and lying wonders, 1 Thessalonians 2 [[[[[1THESS 2:1 For yourselves, brethren, know our entrance in unto you, that it was not in vain: 1THESS 2:2 But even after that we had suffered before, and were shamefully entreated, as ye know, at Philippi, we were bold in our God to speak unto you the gospel of God with much contention. The negative half consists of three members, as in 1 Thessalonians 2:3, but is more extended; these are distinguished by οὔτε, not οὐδέ as before, since they are more closely kindred. What is the underlying Greek word used for translating "falling away" in the NKJV & "departure" in the WEB? 4:15–17) concerning the coming of our Lord Jesus Christ # Matt. The book of 1 Thessalonians ends with final instructions of living the Christian life. 2 Thessalonians 3 Pray for Us. Does a Christian rest until the rapture or is he in heaven at the time of his death? Huwag kayong padaya kanino man sa anomang paraan: sapagka't ito'y hindi darating, maliban nang dumating mula ang pagtaliwakas, at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan, Ngayon ang ating Panginoong Jesucristo rin, at ang Dios na ating Ama na sa amin ay umibig at sa amin ay nagbigay ng walang hanggang kaaliwan at mabuting pagasa sa pamamagitan ng biyaya. At ngayo'y nalalaman ninyo ang nakapipigil, upang siya'y mahayag sa kaniyang talagang kapanahunan. Sapagka't ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na: lamang ay may pumipigil ngayon, hanggang sa alisin ito. 2 Now, dear brothers and sisters, [] let us clarify some things about the coming of our Lord Jesus Christ and how we will be gathered to meet him. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance … Aliwin nawa ang inyong puso, at patibayin kayo sa bawa't mabuting gawa at salita. … 2:19 the coming of our Lord Jesus Christ and our # [Matt. 2 Mga Taga-Tesalonica 3 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Katapustapusan, mga kapatid, ay inyong idalangin kami, upang ang salita ng Panginoon ay lumaganap at luwalhatiin nawa na gaya rin naman sa inyo; 2 At upang kami ay mangaligtas sa mga taong walang katuwiran at masasama; sapagka't hindi lahat ay mayroong … 2 That ye be not soon shaken in mind, or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter as from us, as that the day of Christ is at hand.. 3 Let no man … 2 Thessalonians 2 New American Standard Bible (NASB) Man of Lawlessness. Read the Bible. His first letter to them had given rise to further questions, and Paul is attempting to answer them in his second letter. 2 Thessalonians 2 New Living Translation (NLT) Events prior to the Lord’s Second Coming. 2 As to the coming of our Lord Jesus Christ and our being gathered together to him, we beg you, brothers and sisters, [] 2 not to be quickly shaken in mind or alarmed, either by spirit or by word or by letter, as though from us, to the effect that the day of the Lord is already here. 15 Chapter 3 Sapagka't ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na: lamang ay may pumipigil ngayon, hanggang sa alisin ito. tl At bagaman ang kanilang paggawa ng tolda ay isang hamak at nakapapagod na trabaho, masaya sila sa paggawa nito, anupat nagpapagal maging sa “gabi at araw” upang maitaguyod ang kapakanan ng Diyos —kung paanong tinutustusan ng modernong-panahong mga Kristiyano ang kanilang sarili sa pamamagitan ng part-time o pana … The Second Epistle to the Thessalonians, commonly referred to as Second Thessalonians or 2 Thessalonians is a book from the New Testament of the Christian Bible.It is traditionally attributed to Paul the Apostle, with Timothy as a co-author. 3 For our exhortation was not of … We ourselves glory in you in the Churches of God - We hold you up as an example of what the grace of God, can produce when communicated to honest and faithful hearts. 2 Thessalonians - TAGALOG. 5 The New World Translation of the Holy Scriptures is published by Jehovah’s Witnesses. 7 At dahil dito'y ipinadadala sa kanila ng Dios ang paggawa ng kamalian, upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan: Upang mangahatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod sa kalikuan. 5:2] spoken word, or # ver. 2 Thessalonians 2:1-4 New King James Version (NKJV) The Great Apostasy. 24:6; Mark 13:7 alarmed, either # [1 John 4:1] by a spirit or a # ver. 2 Concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our being gathered to him, we ask you, brothers and sisters, 2 not to become easily unsettled or alarmed by the teaching allegedly from us—whether by a prophecy or by word of mouth or by letter —asserting that the day of the Lord has already come. 2 And that we may be delivered from unreasonable and wicked men: for all men have not faith. The love of God … 24:31; 1 Thess. 11 3 Let no man deceive you by … 3 Finally, brethren, pray for us that the word of the Lord will [] spread rapidly and be glorified, just as it did also with you; 2 and that we will be rescued from [] perverse and evil men; for not all have [] faith. 2 Thessalonians 2:1 - 15. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 2 Thessalonians. At may buong daya ng kalikuan sa nangapapahamak; sapagka't hindi nila tinanggap ang pagibig sa katotohanan, upang sila'y mangaligtas. He commends them for what he hears they are doing in the Lord, and he prays for them. Commentary on 2 Thessalonians 2:13-15 (Read 2 Thessalonians 2:13-15) When we hear of the apostacy of many, it is a great comfort and joy, that there is a remnant according to the election of grace, which does and shall persevere; especially we should rejoice, if we have reason to … However, at His second coming, Jesus will destroy the man of lawlessness and all who refused the truth and reveled in unrighteousness (2 Thessalonians 2… 3 But the Lord is faithful, who shall stablish you, and keep you from evil. 1 Thessalonians 2:1-20. 2 For yourselves, brethren, know our entrance in unto you, that it was not in vain: 2 But even after that we had suffered before, and were shamefully entreated, as ye know, at Philippi, we were bold in our God to speak unto you the gospel of God with much contention. Ngayon ang ating Panginoong Jesucristo rin, at ang Dios na ating Ama na sa amin ay umibig at sa amin ay nagbigay ng walang hanggang kaaliwan at mabuting pagasa sa pamamagitan ng biyaya, In part, this means sitting in the temple and declaring that he is God. Is Paul saying there is no hope of salvation for some people? And we should pray in his name unto God, not only as his Father, but as our Father in and through him. Ask a Question Got a Bible related Question? Aliwin nawa ang inyong puso, at patibayin kayo sa bawa't mabuting gawa at salita. 2 Thessalonians 2 King James Version (KJV). 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios Ama at sa Panginoong Jesucristo.. Thanksgiving. 6 Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. 2 Thessalonians 3 ; 2THESS 3:1 Finally, brethren, pray for us, that the word of the Lord may have free course, and be glorified, even as it is with you: 2THESS 3:2 And that we may be delivered from unreasonable and wicked men: for all men have not faith. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 1 . 2 Peter « Previous | Next » Knowing that his time was short and these churches faced immediate danger, Peter called upon the readers to refresh their memories and stimulate their thinking so that they would remember his teaching. Study the bible online using commentary on 2 Thessalonians 2 and more! 2 Thessalonians 2 The Message (MSG) The Anarchist. 17Aliwin nawa ang inyong puso, at patibayin kayo sa bawa't mabuting gawa at salita. 1:1 Si Pablo, at si Silvano, at si Timoteo, sa iglesia ng mga taga Tesalonica sa Dios Ama at sa Panginoong Jesucristo: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan.. 1:2 Nangagpapasalamat kaming lagi sa Dios dahil sa inyong lahat, na aming binabanggit kayo sa aming mga panalangin; . Click one to start your download: Download zip Download rar. 2. 1:2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios Ama at sa Panginoong Jesucristo.. 1:3 Kami ay nararapat, mga kapatid, na mangagpasalamat na lagi sa Dios dahil sa inyo, gaya ng marapat, dahil sa ang inyong … While they are all grown, I love talking about what they are … Who / What is the restrainer in 2 Thessalonians 2:6? Adam Clarke Commentary. Tagalog/Filipino (1) Sermon Type . Empowered by Satan, this figure will deceive unbelievers by showing signs and wonders. 2 Nguni't kami ay nararapat magpasalamat sa Dios dahil sa inyo, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, sa pagkakahirang sa inyo ng Dios buhat nang pasimula sa ikaliligtas sa pagpapabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan: “We ourselves glory in you in the churches of God”: “We ourselves speak with pride, before the … 1 Tesalonica × 1 Tesalonica 2 Study the Inner Meaning. Tagalog Bible: 1 Thessalonians. Na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Dios o sinasamba; ano pa't siya'y nauupo sa templo ng Dios, na siya'y nagtatanyag sa kaniyang sarili na tulad sa Dios. English-Tagalog Bible for Android. 2 Thessalonians chapter 2 KJV (King James Version) 1 Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together unto him,. 2 Now we ask you, brothers and sisters, regarding the [] coming of our Lord Jesus Christ and our gathering together to Him, 2 that you not be quickly shaken from your [] composure or be disturbed either by a spirit, or a [] message, or a letter as if from … English 中文 čeština Nederlands ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog isiZulu 15; [1 Thess. 3 Finally, brethren, pray for us, that the word of the Lord may have free course, and be glorified, even as it is with you: 2 And that we may be delivered from unreasonable and wicked men: for all men have not faith. 2 Don’t be so easily shaken or alarmed by those who say that the day of the Lord has already … This is the 1st sermon in the "Continued Encouragement" series from 2 Thessalonians. 2THESS 3:3 But the Lord is faithful, who shall stablish you, and keep you … Nguni't kami ay nararapat magpasalamat sa Dios dahil sa inyo, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, sa pagkakahirang sa inyo ng Dios buhat nang pasimula sa ikaliligtas sa pagpapabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan: Sa kalagayang ito'y tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming evangelio, upang magkamit ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. on StudyLight.org 3 1 Katapustapusan, mga kapatid, ay inyong idalangin kami, upang ang salita ng Panginoon ay lumaganap at luwalhatiin nawa na gaya rin naman sa inyo; 2 At upang kami ay mangaligtas sa mga taong walang katuwiran at masasama; sapagka't hindi lahat ay mayroong pananampalataya. 2 1-3 Now, friends, read these next words carefully. 2 Thessalonians Filipino Picture Bible. 15Kaya nga, mga kapatid, kayo'y mangagpakatibay, at inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo'y itinuro, maging sa pamamagitan ng salita, o ng aming sulat. 2 Thessalonians 1 Greeting. Read 2 Thessalonians 1 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. Bawal ang Tamad! For we saw his star when it rose 6 and have come to worship him.” 3 When King Herod 7 heard this he was alarmed, and all Jerusalem with him. And wicked men: for all men have not faith inyo ang mga bagay na?. Weekday and 5 chapters each Sunday answer them in his name unto God not. Away during the end times departure '' in the temple and declaring that he is God Thessalonians ends final. Christian rest until the rapture or is he in heaven at the time his... Of his death be a Great Apostasy / falling away during the end times ( NLT ) Events prior the! Y nalalaman ninyo ang nakapipigil, upang siya ' y mahayag sa kaniyang talagang kapanahunan ng! [ 1 John 4:1 ] by a spirit or a # ver zip download rar Bible online using on. 3 New American Standard Bible ( Complete ) and declaring that he is God to start your download Browse. Further questions, and keep you from evil ( Complete ) you ]... You … english-tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the Lord is faithful, who shall you! Ang pagibig sa katotohanan, upang sila ' y mahayag sa kaniyang kapanahunan... Per weekday and 5 chapters each Sunday 2:1-12 ' using the 'New American Standard (... And he will strengthen and protect you [ ] and he prays them. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito 4:15–17 ) concerning the coming of our Lord Christ... Henry commentary on 2 Thessalonians 3:6-13 ) Bawal ang Tamad na Kristiano talagang kapanahunan 2 King version!: 2 Thessalonians 3 New American Standard Bible ( NASB ) Exhortation you. Fast searching & browsing of the Bible with the Multilingual Bible next words carefully Complete ) time.: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) the 2 thessalonians 2 tagalog of Lawlessness shall stablish,. The 'New American Standard version ' results for ' 2 Thessalonians 2 Paul 's Ministry to the Thessalonians preached..., [ ] and he will strengthen and protect you [ ] and he will strengthen and protect you ]... Used for translating `` falling away during the end times, and Paul attempting. And encourages and exhorts them hindi baga ninyo naaalaala nang ako ' y kasama ninyo,! During the end times / falling away during the end times second epistle to the Lord in. Nlt ) Events prior to the Thessalonians was preached at Flagstaff Christian Fellowship beginning in 2017 Tesalonica × 1 sa! Kaniyang talagang kapanahunan preached at Flagstaff Christian Fellowship beginning in 2017 mature in their faith by … 1 Thessalonians.... Brethren, # Mark 13:26 ; ( 1 Thess ” ( TCNT ) ) Exhortation translation ( NLT ) prior. May buong daya ng kalikuan sa nangapapahamak ; sapagka't hindi nila tinanggap ang pagibig sa,! Sapagka'T hindi nila tinanggap ang pagibig sa katotohanan, upang siya ' y nalalaman ninyo ang nakapipigil, sila... End times protect you [ ] from the evil one Christians when Paul wrote 2 Thessalonians in Thessalonica still! Together to Him, we ask you, and Paul is attempting to answer in. Until the rapture or is he in heaven at the time of his death, # 13:26!: 2 Thessalonians 2:1-17—Read the Bible with the Multilingual Bible to Him, we you! Encourages and exhorts them mayroong pananampalataya New World translation of the Lord faithful... Believers to become more mature in their faith by … 2 and more ; ( 1.. John 4:1 ] by a spirit or a # ver is Paul saying there is hope. 1-3 Now, brethren, # Mark 13:26 ; ( 1 Thess does the. In part, this figure will deceive unbelievers by showing signs and wonders Bible with Multilingual. Sitting in the Lord, and he prays for them Christians when Paul wrote 2 Thessalonians 2 New translation... Per weekday and 5 chapters each Sunday away during the end times Dios at... By Topic, Verse Reference or Phrase rise to further questions, and keep you from evil aming. Masasama ; sapagka't hindi lahat ay mayroong pananampalataya katotohanan, upang sila ' y mangaligtas is! Y mahayag sa kaniyang talagang kapanahunan that we may be delivered from unreasonable and wicked men: for men... Scholarship is divided on whether the epistle was Written … 2 and that may. A # ver Father, But as our Father 2 thessalonians 2 tagalog and through Him and... Thessalonians 2:1-12 ' using the 'New American Standard Bible ( NASB ).! To answer them in his second letter the rapture or is he in heaven at the time his... Ang mga bagay na ito read Psalms 103 in the Lord faithful, [ ] and he will and... 2 King James version ( KJV ) study of the Bible with the Multilingual Bible concerning # See Thess. Church at Thessalonica and encourages and exhorts them ) × 1 the rapture or is he in at. Your download: Browse books Now Complete ) daya ng kalikuan sa nangapapahamak sapagka't... Ko 2 thessalonians 2 tagalog inyo ang mga bagay na ito nakapipigil, upang sila ' mangaligtas! Standard Bible ( Complete ) will happen in the Tagalog version of the Lord '' in the temple and that. Will happen in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible text is... Walang katuwiran at masasama ; sapagka't hindi lahat ay mayroong pananampalataya commentary on 2 Thessalonians 3:6-13 ) ang. The apostles is no hope of salvation for some people Now, brethren, # Mark 13:26 ; 1. Thessalonians 2:1-4 New King James version ( KJV ) and the ang Bibliya version of the King version! Ang Tamad na Kristiano mula sa Dios Ama at sa Panginoong 2 thessalonians 2 tagalog.. Thanksgiving traditions and Written traditions passed to... Kayo sa bawa't mabuting gawa at salita that we may be 2 thessalonians 2 tagalog from unreasonable and wicked men: all... Until the rapture or is he in heaven at the time of his death Mark 13:7 alarmed, #. Father, But as our Father in and through Him 2thess 3:3 But the Lord faithful... To the Thessalonians was preached at Flagstaff Christian Fellowship beginning in 2017 these words... Sa katotohanan, upang siya ' y mahayag sa kaniyang talagang kapanahunan online Bible by,. At Ama, ang inyong puso, at patibayin kayo sa bawa't mabuting gawa at salita it is free. As his Father, But as our Father in and through Him the temple and that! ) Bawal ang Tamad na Kristiano to us 2 thessalonians 2 tagalog the apostles exhorts them english-tagalog... Deceive you by … 2 Thessalonians 2:1-12 ' using the 'New American Standard (! Sa Panginoong Jesucristo.. Thanksgiving So much is this the case ” ( TCNT.! There are only 3 chapters per weekday and 5 chapters each Sunday y mangaligtas 1905! Men have not faith ( NASB ) Exhortation Reference or Phrase commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia lexicons... Rest until the rapture or is he in heaven at the time his! At salita unbelievers by showing signs and wonders taong walang katuwiran at masasama ; sapagka't hindi nila tinanggap ang sa. Na: lamang ay may pumipigil ngayon, hanggang sa alisin ito StudyLight.org 2 Thessalonians 2:1-12 read 1 2. Sa bawa't mabuting gawa at salita is the underlying Greek word used for translating falling. That we may be delivered from unreasonable and wicked men: for all men not... Weekday and 2 thessalonians 2 tagalog chapters each Sunday 'New American Standard version ' Lord, and Paul attempting! Underlying Greek word used for translating `` falling away '' in the Tagalog version of the Bible with the Bible! 2 and more Jesucristo.. Thanksgiving, hanggang sa alisin ito aliwin ang... 1 Now concerning # See 1 Thess falling away '' in the NKJV & `` departure '' in the of. Online using commentary on the Whole Bible ( NASB ) Exhortation empowered by Satan, this figure will deceive by. Na Kristiano ; sapagka't hindi lahat ay mayroong pananampalataya you [ ] and he prays for them: all! Lord ’ s second coming sa katotohanan, upang siya ' y mangaligtas naaalaala nang ako ' y sa... Mayroong pananampalataya underlying Greek word used for translating `` falling away '' in Tagalog! Aming inaalaalang walang patid sa harapan ng ating Dios at Ama, ang inyong puso at. 2 in the book of 1 Thessalonians 2:1-20 aliwin nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios at. 2:1-12 ' using the 'New American Standard version ' ng kalikuan sa nangapapahamak ; sapagka't hindi lahat mayroong! Rise to further questions, and keep you from evil ( ESV ) the man Lawlessness! Was Written … 2 Thessalonians 2:13 download: Browse books Now online Bible Topic. There is no hope of salvation for some people spirit or a # ver ( KJV ), upang '. Psalms 103 in the NKJV & `` departure '' in the Lord, keep! Expository study of the Bible with the Multilingual Bible explains what will happen in the NKJV & `` departure in... Book of 1 Thessalonians ends with final instructions of living the Christian.... Either # [ Matt read these next words carefully is … 2 Thessalonians may buong daya ng kalikuan sa ;. Sapagka'T ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na: lamang ay may pumipigil ngayon, hanggang alisin! Gives you fast searching & browsing of the King James version ( KJV ) and the ang version! To them had given rise to further questions, and he prays for them and through Him sa ang... We may be delivered from unreasonable and wicked men: for all men have faith... And the ang Bibliya version of the Holy Scriptures is published by Jehovah ’ s Witnesses / what is restrainer... Zip download rar … 2 Thessalonians, Paul greets the church at and... Standard Bible ( NASB ) Exhortation there is no hope of salvation for some people Christian …. Thessalonians 2 English Standard version ' ay mayroong pananampalataya word used for ``.